TADEUSZ KRASNODĘBSKI

Dnia 8 września 1970 r. w Wysokiem Mazowieckiem Henryk Cywiński, podprokurator Prokuratury Powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem, osobiście przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, który po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznanie z art. 247 § 1 kk, zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Tadeusz Krasnodębski
Imiona rodziców Kazimierz i Bronisława z d. Kamińska
Data i miejsce urodzenia 19 lutego 1922 r. w Dmochach-Sadłach, poczta Czyżew, pow. Wysokie Mazowieckie
Miejsce zamieszkania tamże
Obywatelstwo polskie
Wykształcenie średnie
Zawód rolnik
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

W okresie okupacji hitlerowskiej jako młody chłopiec zamieszkiwałem w swojej rodzinnej wsi Dmochy-Sadły w pow. Wysokie Mazowieckie i pracowałem u rodziców na gospodarstwie rolnym.

Latem 1941 r. na polecenie amstkomisarza o nazwisku Neuman miałem stawić się na posterunku żandarmerii hitlerowskiej w Czyżewie. Nie wiedząc, w jakim celu zostałem wezwany, stawiłem się sam jeden na posterunku żandarmerii w Czyżewie. Tam nieznany mi z nazwiska żandarm od razu osadził mnie w areszcie, a następnego dnia wraz z innymi mężczyznami narodowości polskiej, których nie znałem, odwieziono mnie pod eskortą żandarmów do Białegostoku i osadzono w obozie przejściowym.

Po upływie dwóch dni wraz z całym transportem młodych mężczyzn i dziewcząt wywieziono mnie do Kłajpedy. Tam przydzielono mnie do pracy u bauera w miejscowości Wielkiten [?]. Tam pracowałem aż do 1944 r., a następnie uciekłem na tereny polskie w okolicy Nasielska i w 1945 r. zostałem oswobodzony przez armię radziecką i wróciłem do domu.

Ponieważ wywieziono mnie w 1941 r., nie wiem, kogo jeszcze hitlerowcy wywieźli na przymusowe roboty z naszej wsi. Wiem tylko, że wywiezieni zostali w późniejszym czasie Paweł Zaręba i Franciszek Wojtkowski, zam. w Dmochach-Wochach, a których spotkałem w byłych Prusach Wschodnich. Zaręba i Wojtkowski po wyzwoleniu wrócili do swojej rodzinnej wsi. Co się działo w mojej wsi po wywiezieniu mnie na przymusowe roboty, tego nie wiem.

To wszystko, co mi w tej sprawie wiadomo.

Odczytano.