ANNA CIOK

Anna Ciok
kl. Va
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Suchedniowie

O czym mówią zbiorowe mogiły

Jak Polska długa i szeroka cała usiana jest mogiłami. Mogiły te mówią nam, że tu były krwawe boje. Wskazują one też na zbrodnie niemieckie. Mamy się z tych mogił uczyć poświęcenia dla Ojczyzny i miłości braci naszych. Gdy przechodzimy koło takich mogił, powinniśmy schylić głowę, by oddać cześć bohaterom poległym za Ojczyznę, których kryje wspólna mogiła. Wiele tysięcy ludzi zginęło w taki sposób. Powinniśmy się zaopiekować tymi mogiłami, bo oni polegli dla nas. Dzięki nim uczymy się dziś w polskiej szkole. Dlatego pamiętamy o tych mogiłach i przystrajamy je kwiatami. Gdyby te mogiły umiały mówić, ostrzegłyby nas, żebyśmy już nigdy na ziemię naszą wroga nie wpuścili, bo znowu będzie palił, niszczył i mordował najlepszych Polaków.