JANINA KALINOWSKA

Janina Kalinowska
kl. IVb

O czym mówią zbiorowe mogiły

Cała Polska jest usiana zbiorowymi mogiłami. W całym naszym kraju nie ma miasta ani wsi, żeby tych mogił nie było. Niemcy kazali je równać z ziemią i zaorywać. Nie wolno było kłaść w tych miejscach wieńców i kwiatów. Ale zaraz po wyjściu Niemców ludność zaopiekowała się tymi męczennikami i z czcią przeniosła ich prochy na cmentarz. Odtąd nie tylko będziemy się opiekowali mogiłami, ale [również] będziemy się modlić za tych męczenników.