DOROTA NIEMCZYK

Dorota Niemczykówna
kl. IVb

Moje wspomnienia zbrodni niemieckich

Gdy przypominam sobie o tych zbrodniarzach niemieckich, to zalewam się gorzkimi łzami, bo oni chcieli zabrać całą naszą Polskę. Dlatego męczyli naszych biednych Polaków. Jednak Polacy są mocni i cierpliwi, że taką ciężką wojnę przetrzymali. Przypominam sobie, [że] gdy jechałam pociągiem, to Niemcy przywieźli samochodem pod dworzec kolejowy kilkanaście osób, które powiesili na szubienicy. Albo jak mordowali, strzelali i [nieczytelne], aby biednym Polakom dokuczyć. Jednego razu do nas, do Suchedniowa, pod dworzec kolejowy przywieźli auto pełne mężczyzn, poustawiali [ich] w rząd i rozstrzelali. Gdy to zobaczyliśmy, to nie mogliśmy tego wytrzymać, tak strasznej męki tych biednych [ludzi]. Ci zbrodniarze podpalili też wioskę Michniów i ludzi z tej wioski.