TADEUSZ SŁOKA

Tadeusz Słoka
kl. IV

O czym mówią zbiorowe mogiły

Jak Polska długa i szeroka, od Karpat po sine fale Bałtyku, wszędzie można spotkać groby bohaterów. Groby te można spotkać w lasach, przy ścieżkach, na polach i w różnych [innych miejscach]. Gdyby te groby mogły mówić, powiedziałyby nam: „Szanujcie i kochajcie Polskę, bo myśmy oddali ją wam wolną. Nie żałowaliśmy życia naszego, nie żałowaliśmy łąk, pól, nie żałowaliśmy żon, dzieci, matek, które były na naszym utrzymaniu”. Czcijmy te groby, bo w nich leżą bohaterowie, którzy wywalczyli nam wolność. My o tych grobach nie możemy zapomnieć. Czcijmy te groby, jak czcimy grób ojca czy matki.