JANINA KUBICKA

Janina Kubicka
kl. IVa
Niewachlów, 11 listopada 1946 r.

O czym mówią zbiorowe mogiły

W Polsce pozostało po Niemcach wiele grobów, wielkich mogił, w których leżą pomordowani Polacy. W takich mogiłach leżą nieraz setki, tysiące pomordowanych ludzi, Polaków, Żydów. Mogiły te mówią, jak strasznie gnębili nasz kraj Niemcy i ilu Polaków zginęło podczas ich u nas panowania. Cała nasza Polska krwią spłynęła, nie ma wsi, lasu, pola gdzie nie zostałaby pamiątka zbrodni niemieckich. [Przypominać] będą te mogiły o zbrodniach niemieckich, a naszych wielkich mękach i ofiarach największych pomiędzy narodami.