KAZIMIERZ MANIAK

Kazimierz Marniak [Maniak?]
kl. V

Chwila dla mnie pamiętna z czasów okupacji

Dla mnie jest pamiętna chwila z czasów okupacji taka. Jak nastąpiła ofensywa, to jak Niemcy uciekali, to palili w Polsce zabudowania i brali konie z wozami. Czasem zabijali całe rodziny. W czasie niebezpieczeństwa ludzie musieli się kryć w murowane obory albo w jaką piwnicę lub w jaki dół. W tej ofensywie to zginęło dużo narodu polskiego, niemieckiego i ruskiego.