MANCEL FIGA

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Mancel Figa, ur. 20 sierpnia 1900 r.; piekarnia polowa nr 101.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Do niewoli dostałem się we wrześniu 1939 r. pod Przemyślanami (Małopolska) w Podhajcach. W tym [samym] miesiącu uciekłem z obozu jeńców, gdzie mnie złapano i osadzono w więzieniu w Rawie Ruskiej.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

W listopadzie przewieziono mnie do Lwowa i posadzono w więzieniu („Brygidki”), gdzie w celi było nas ok. 90 osób. W lutym 1940 r. wywieziono nas do obozu jeńców w Starobielsku, stąd w kwietniu do Uchty (Komi ASRR), gdzie pracowałem przy wyrębie lasu. Tam normy nie wyrabiałem, gdyż było bardzo ciężko i nikt nie wyrobił.

4. Opis obozu, więzienia:

Baraki drewniane, dziurawe, zimne, brudne, były pluskwy i szczury. Ludzie byli również zawszeni.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Byli ze mną przeważnie obywatele tak polscy, jak i sowieccy: polityczni, Polacy, Żydzi, Ukraińcy i obywatele sowieccy.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Kto normy nie wyrobił, [ten otrzymywał] 300 g chleba [i] zupę wodną bez żadnych tłuszczów.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Obchodzili się z nami brutalnie i bezwzględnie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska bardzo mała, śmiertelność wielka wskutek ciężkiej pracy i złego odżywiania się. Prawie co dzień był trup.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Mimo że pisałem kilkanaście listów do rodziny, żadnej wiadomości nie otrzymałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

W sierpniu 1941 r. zostałem zwolniony z obozu pracy w Uchcie, udałem się natychmiast do armii polskiej w Buzułuku.