MARIA ZAWADZKA

Maria Zawadzka
kl. VII
Jedlnia, 26 listopada 1946 r.

Chwila najbardziej pamiętna z czasów okupacji

Moje wspomnienia z czasów strasznej okupacji niemieckiej są bardzo smutne i przykre. Najbardziej w mej myśli utkwiło wysiedlenie, podczas którego zostaliśmy bardzo zniszczeni. Władze wojskowe niemieckie wydały rozkaz, aby ludzie wychodzili ze swych mieszkań i przenosili się na inną wieś. Ludzie z żalem opuszczali swe domy i szli na inną wioskę szukać [nieczytelne] na wioskę oddaloną o pięć kilometrów od naszej rodzinnej wioski, dużo rzeczy niszcząc i gubiąc po drodze. Ja choć byłam mała, bardzo to wysiedlenie odczułam, gdy wraz z moją rodziną tułałam się po wioskach.