JERZY KRAUS

Jerzy Kraus
kl. Vb
Szkoła Powszechna im. Stanisława Staszica w Kielcach

Co nam mówią zbiorowe mogiły

Na terenie całej Polski po wsiach i miastach, nieraz na pustych polach – wszędzie widać mogiły poległych Polaków. Mogiły te są pojedyncze albo zbiorowe. Mogiły zbiorowe mówią o masowych rozstrzeliwaniach, względnie wieszaniu Polaków przez Niemców. Mogiły zbiorowe mówią również o nieustępliwej walce całej ludności polskiej z niemieckim okupantem, która to walka trwała od wybuchu wojny aż do jej końca.

Trzeba tylko pójść na cmentarz poległych w Kielcach, a zobaczymy, że spoczywają tam zwłoki naszych bohaterów, którzy zginęli w obronie swojej Ojczyzny, mając nieraz 14 lub 15 lat. Ginęli starzy i młodzi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mogiły zbiorowe naszych bohaterów są świadectwem zbrodni popełnionej przez Niemców na Polakach, którzy nader wszystko umiłowali wolność i niepodległość ukochanej Ojczyzny.

Zbiorowe mogiły piętnują Niemców jako morderców i tchórzy. Ze strachem widzieli, że siła nie wszystko może, że Polak się jej nie zlęknie – zaczęli więc nas masowo tracić, chcąc się ratować. To nas nie przestraszyło, przeciwnie – większą [chęcią] pomsty zawrzał nasz Naród. Wzmogła się partyzantka i zbir niemiecki, choć posiał w Polsce zbiorowe mogiły, posiał też i pragnienia zemsty za dokonane zbrodnie na najlepszych synach Ojczyzny.