Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek bra�� udzia�� w ekshumacji zw��ok w Warszawie przy ul. G��bi��skiej. M��wi o wykopaniu sze��ciu lub siedmiu przestrzelonych czaszek. W zwi��zku z tym, ��e nie uda��o si�� odnale���� innych cz����ci cia��a ani ubra�� ofiar, nie uda��o si�� tak��e ustali�� p��ci i to��samo��ci zabitych. ��wiadek stwierdzi��, ��e czaszki pochodz�� z okresu Powstania Warszawskiego.]
No results