Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� w KL Majdanek. Pad�� ofiar�� selekcji dokonywanej przez Ericha Muhsfeldta. Cudem uda��o mu si�� uciec. Wspomina r��wnie�� o incydencie ze schowaniem si�� na placu ��ydowskich ch��opc��w.]
No results