Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opowiada o mieszka��cu wsi, kt��ry zmar�� w wyniku postrza��u. Niemcy z nud��w do niego strzelali, gdy pracowa�� w polu. M��wi te�� o szanta��u ca��e wsi przez ��andarm��w, kt��rzy aresztowali dziewi��ciu gospodarzy ze Zr��bina i w zamian za ich uwolnienia ����dali odpowiedniej ilo��ci mas��a.]
No results