Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek przebywa�� KL Auschwitz i kr��tko opisuje wszystkie momenty, w kt��rych mia�� do czynienia ze Stanis��awem Duboisem, kt��rego tam ostatecznie rozstrzelano.]
No results