Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek przebywa�� w KL Auschwitz od marca 1942 do marca 1943 r., po czym zosta�� wywieziony do KL Sachsenhausen. W Auschwitz przebywa�� na bloku 11, gdzie Blockf��hrerem by�� Wilhelm Gehring. ��wiadek potwierdza opini�� o sadyzmie oskar��onego, przytacza przypadki pobicia do ��mierci.]
No results