Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zosta�� zatrzymany i rozstrzelany w Wawrze w nocy 26 na27 grudnia 1939 r., przypadkiem ocala��. Relacjonuje przebieg wydarze�� od momentu zatrzymania do rozstrzelania, zachowanie ��o��nierzy niemieckich i okoliczno��ci s��du dora��nego.]
No results