Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek, b��d��c w KL Majdanek, widzia�� i s��ysza�� o zbrodniczej dzia��alno��ci Ericha Muhsfeldta. Informuje o zab��jstwie ��ydowskich ch��opc��w oraz o zn��caniu si�� Muhsfeldta nad wi����niami.]
No results