Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Asystent w Szpitalu Wolskim. Opisuje zachowanie SS oraz widok cia�� dyrektora, ordynatora i kapelana. ��wiadek pozosta�� w budynku szpitala i stara�� si��, by funkcjonowa�� on dalej. Opisuje badanie jednego z rannych ocala��ych z egzekucji z 6 sierpnia 1944 r., a tak��e grabie�� budynku szpitala i jego ostateczn�� ewakuacj��, podczas kt��rej SS zastrzeli��o na oczach zeznaj��cego dwoje ludzi. ��wiadek podaje te�� nazwiska szczeg��lnie okrutnych Niemc��w.]
No results