Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz opisuj��cy funkcjonowanie obozu pracy w Kaw��czynie, dzia��aj��cego od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. Niemcy wykorzystywali tam Polak��w do pracy przymusowej na linii frontu nad Wis����.]
No results