Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis warunk��w ��ywieniowych i codzienno��ci pracy w obozie jenieckim w Kielcach. Wiele os��b tam umiera��o i by��y one zakopywane w pobliskim lesie.]
No results