Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis wyp��dzenia ludno��ci cywilnej z dom��w przy ul. Adama P��uga i umieszczenia jej na Zieleniaku. Dramatyczny opis sytuacji bytowej os��b koczuj��cych w punkcie zbornym. Liczne przyk��ady bestialskiego traktowanie przez RONA.]
No results