Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Protok���� z ogl��dzin przeprowadzonych 6 grudnia 1945 r. przy ul. Okopowej 59, gdzie na ty��ach domu znajdowa�� si�� masowy gr��b ofiar egzekucji z 1 wrze��nia 1944 r.]
No results