Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o spaleniu 2 sierpnia 1944 r. domu przy ul. Czerniakowskiej 141 i szopy stoj��cej obok, w kt��rej ukrywali si�� mieszka��cy. Ostatecznie ludno���� cywilna zosta��a przep��dzona na al. Szucha, gdzie od����czono m����czyzn, kt��rzy weszli na podw��rze Ministerstwa O��wiaty, kobiety za�� przep��dzono na al. ��wirki i Wigury i tam puszczono je wolno.]
No results