Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��yda, kt��ry 28 wrze��nia 1942 r. zosta�� przywieziony do Treblinki. Podaje on liczb�� zmar��ych podczas transportu. Wspomina swoje spotkanie z in��. Galewskim, kt��ry wci��gn���� go do konspiracji organizuj��cej powstanie. M��wi, ��e podczas jego pobytu w obozie zamordowano ok. 25 tys. ludzi, kt��rzy przewin��li si�� przez grupy ���robotnik��w���. Szczeg����owo opisuje maj��tek grabiony przez Niemc��w i ���Ukrai��c��w���, m.in okulary. Odzyska�� wolno���� w wyniku powstania.]
No results