Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja Polaka, dy��urnego ruchu PKP, kt��ry opisuje zabijanie ludzi podczas transportu i dobijanie ich przez ��andarmeri�� niemieck�� z Soko��owa.]
No results