Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja Polaka, rolnika, kt��ry wydzier��awi�� kopalnie ��wiru przy obozie w Treblince. Opisuje on powstanie ���polskiej Treblinki��� we wrze��niu 1941 r. Wspomina, ��e znaczna cz������ wi����ni��w by��a Polakami. Opowiada o wzro��cie brutalno��ci w 1942 r., w czym mieli celowa�� zw��aszcza ���Ukrai��cy���. Podaje informacje o rozstrzelaniach ���Polak��w i ��yd��w��� w lesie ko��o Treblinki. Stwierdza, ��e tu�� przed przybyciem Rosjan ���wi��kszo���� wi����ni��w Polak��w rozpuszczono, za�� ��yd��w wystrzelano w lesie���. Opisuje mordowanie wi����ni��w przez ���Ukrai��c��w���, ��otyszy i Litwin��w z broni maszynowej i dobijanie kolbami.]
No results