Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca m����a zeznaj��cej, kt��ry zosta�� wywieziony na roboty do Rzeszy. W trakcie ucieczki stamt��d najprawdopodobniej zosta�� zabity.]
No results