Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja jednego z grabarzy z aresztowania i egzekucji dokonanej w Wawrze w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 r. Zatrzymanych zaprowadzono do komendy na ul. II Poprzecznej 3, gdzie po odbyciu ���s��du��� skazano ich na rozstrzelanie. ��wiadek wraz z pi��cioma towarzyszami zosta�� zmuszony do dokonania poch��wku. Do r��kopisu zeznania do����czono odpis w maszynopisie.]
No results