Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja m����czyzny, kt��ry od 29 sierpnia 1944 r. by�� przetrzymywany w gmachu SD w al. Szucha, potem na ul. Litewskiej. Przebywa�� w celi z robotnikami, kt��rzy palili zw��oki pomordowanych, egzekucje odbywa��y si�� w ogr��dku jordanowskim przy ul. Bagatela. ��wiadek zeznaje, ��e rozstrzeliwano nawet 300 os��b dziennie, potem zw��oki palono. Przeznaczeni do egzekucji musieli si�� najpierw rozebra��, ich ubrania i dokumenty kradziono.]
No results