Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja mieszka��ca domu przy ul. Bagatela 10. Dnia 27 sierpnia on i jego siostra zostali zabrani do Gestapo na Szucha, nast��pnie ��wiadek zosta�� skierowany do pracy na ul. Litewsk�� 14. Potem zosta�� zatrudniony do usuwania zw��ok z ulic, w tym na Nowym ��wiecie. Cia��a nast��pnie palono, cz������ chowano. ��wiadek widzia�� podpalanie Warszawy przez Niemc��w po powstaniu.]
No results