Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z aresztowania Janusza Jakucuka, dow��dcy plutonu AK, kt��ry wraz z innymi cz��onkami swojej grupy bojowej oraz siostr�� zosta��, zapewne w wyniku denuncjacji, zatrzymany w kwietniu 1944 r., a nast��pnie prawdopodobnie a�� do ��mierci przebywa�� na Pawiaku. ��wiadek ��� ojciec aresztowanego, pu��k. Wac��aw Jakucuk ��� przez ca���� wojn�� przebywa�� w niemieckich obozach, a o losie syna dowiedzia�� si�� od os��b trzecich.]
No results