Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z aresztowania cz��onka polskiej konspiracji, rozstrzelanego nast��pnie w grudniu 1943 r. w egzekucji na ul. G��rczewskiej 14, obok Szpitala Wolskiego.]
No results