Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z egzekucji ulicznej dokonanej 12 listopada 1943 r. na rogu ulic K��pnej i Jagiello��skiej. ��wiadek do���� dok��adnie opisuje jej przebieg ��� obserwowa�� j�� z balkonu swojego mieszkania przy ul. Jagiello��skiej. Wspomina, ��e wieczorem Niemcy kazali granatowej policji pilnowa�� miejsca zdarzenia, aby zapobiec gromadzeniu si�� tam mieszka��c��w.]
No results