Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z pacyfikacji Czerniakowa we wrze��niu 1944 r., podczas Powstania Warszawskiego. Po zbombardowaniu i zaj��ciu szpitala powsta��czego w budynku ZUS przy ul. Czerniakowskiej 231 dosz��o do bicia ludno��ci i rannych, rabunk��w oraz gwa��t��w na kobietach. Nalot samolot��w sowieckich uniemo��liwi�� rozstrzelanie Polak��w przez Niemc��w.]
No results