Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca ca��e Powstanie Warszawskie sp��dzi��a w swoim mieszkaniu, nie by��a ��wiadkiem ��adnych zbrodni. W pa��dzierniku 1944 r. zosta��a wys��ana do Kielc.]
No results