Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznania w sprawie aresztowania 6 maja 1944 r. kilku os��b graj��cych w bryd��a w mieszkaniu przy al. Niepodleg��o��ci 216.]
No results