Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce zastrzelenia Mariana Ostrowskiego przez ��o��nierzy niemieckich oraz rabunku i podpale�� dokonywanych w Piasecznie.]
No results