Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie na temat ��apanki we wsi Che��mnica. ��andarmi zabrali Polak��w, cz������ z nich rozstrzelali w ��opusznie, a cz������ odes��ali do KL Auschwitz.]
No results