Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie pracownika szpitala psychiatrycznego. ��wiadek opisuje mord dokonany przez SS w styczniu 1940 r. na ponad 300 pacjentach szpitala.]
No results