Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie so��tysa osiedla Nowy Wawer, kt��ry nie m��g�� doj���� do stacji kolejowej z powodu niemieckiej blokady i przypadkiem us��ysza�� wtedy odg��osy egzekucji, p����niej zorganizowa�� pogrzeb rozstrzelanych.]
No results