Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie egzekucji na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. Wed��ug ��wiadka odbywa��y si�� tam egzekucje ��yd��w.]
No results