Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� je��cem i najpierw przebywa�� w stalagu w Prusach, a potem uciek�� do strefy sowieckiej, gdzie zosta�� aresztowany i zes��any do pracy do Iwdel��agu. Po amnestii trafi�� do armii Andersa.]
No results