Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by��a przetrzymywana na Pawiaku w dniach 13���23 kwietnia, w tzw. tramwaju. Opisuje bicie i tortury oraz przytacza nazwiska innych wi����niarek, z kt��rych wi��kszo���� trafi��a do Auschwitz.]
No results