Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek podczas Powstania Warszawskiego zosta�� wyp��dzony z domu wraz z innymi lud��mi przez oddzia�� ���Ukrai��c��w��� i niemieckiego sier��anta. Wymienia list�� 20 wymordowanych rodzin ze swego domu.]
No results