Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek pracowa�� jako wo��ny w gmachu Gestapo w al. Szucha 25 od listopada 1939 do lipca 1944 r. Opowiada o niekt��rych przes��uchiwanych oraz podaje nazwiska innych pracownik��w technicznych budynku, kt��rzy mog�� dysponowa�� cennymi informacjami.]
No results