Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek relacjonuje postawienie aresztowanych m����czyzn przed tzw. s��dem dora��nym. On by�� urz��dnikiem skarbowym wyprowadzonym z domu w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 r. Opisuje bicie wi����ni��w, a nast��pnie zakopywanie rozstrzelanych.]
No results