Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje o zbrodni w domu przy ul. Rakowieckiej 9, spaleniu budynku i zabraniu ludno��ci cywilnej do wi��zienia. Informuje, ��e Niemcy nie przeprowadzili egzekucji na osobach z jego grupy, nie zmuszali te�� do pracy.]
No results