Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, jak ch��op ze wsi Obl��gor schowa�� bro�� zdeponowan�� przez Wojsko Polskie na jego polu we wrze��niu 1939 r. W maju 1940 r. ��w ch��op zosta�� za to rozstrzelany przez ��andarm��w.]
No results