Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek, lekarz stomatolog, opisuj�� codzienno���� w KL Auschwitz. Katowanie wi����ni��w, eksperymenty medyczne. ��wiadek ratowa�� ludzi, kt��rzy nied��ugo p����niej, za dzie�� lub dwa, mieli zosta�� zagazowani.]
No results