Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek, nie b��d��c wi����niem KL Majdanek, wykonywa�� r����ne prace dla obozu i Ericha Muhsfeldta. Opisuje scen��, w kt��rej ��ona Antona Thumanna wychodzi��a postrzela�� sobie do wi����ni��w.]
No results